De Fluke 1736 en 1738 power quality loggers

meten en registreren automatisch spanning, stroom, vermogen, harmonischen en bijbehorende waarden van netvoedingskwaliteit.

De 4 meegeleverde flexibele stroomtangen meten alle drie fasen en de nulleider. De meetresultaten kunnen lokaal op het instrument worden afgelezen via het heldere kleuren touch-screen, maar ook via de Fluke Connect mobiele app en desktopsoftware, of via een beschikbaar wifi-netwerk.

Deze instrumenten kunnen zonder instellen van parameters direct worden aangesloten. Meer dan 500 parameters worden automatisch geregistreerd, waarmee een goed beeld wordt verkregen van de netvoedingskwaliteit, zodat de betrouwbaarheid en zuinigheid van het systeem kunnen worden geoptimaliseerd. Model 1738 biedt de mogelijkheid om een analyse uit te voeren conform EN50160 en waveform snapshots te nemen.

Kenmerken:

  • Spanning tot 1.000 V AC
  • Stroom tot 6.000 A AC (afhankelijk van stroomtangen)
  • Frequentie 42,5 Hz tot 69 Hz
  • Vermogen (VA, W en Var)
  • Cosinus Phi en powerfactor
  • Harmonischen tot 50ste
  • Onbalans
  • Registratie van meer dan 500 parameters
  • Compatibel met Fluke Connect® mobiel app
  • Wifi communicatie