Medische veiligheid volgens de nieuwe norm NEN 1010: 2015

In oktober 2015 is de nieuwe NEN 1010 uitgebracht. Op de voorkant staat de naam van zijn internationale grote broer de HD IEC 60364 Dit geeft aan dat we steeds meer in lijn komen met onze Europese buren. Rubriek 710, vervanger van de oude norm NEN 3134 is hiervan een goed voorbeeld. De klasse 3 ruimte met de verplichte geïsoleerde opstelling van metalen delen is vervallen. Er mogen nu ook ander maatregen worden getroffen. Een belangrijke verandering is het maken van een risicoanalyse aan het begin van het ontwerpproces. In de twee trainingsdagen worden de veranderingen besproken. De veranderingen hebben gevolgen voor het inspecteren, waarbij ook de risicoanalyse moet worden meegenomen. Het opstellen van het inspectierapport dient snel en efficiënt te zijn en een nauwkeurige weergave te geven van de medisch gebruikte ruimten. Inspectora is hierbij een tool waarin vooraf inspecties kunnen worden voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd. Hierdoor kan de aandacht gericht blijven op de veiligheid van de elektrotechnische uitrusting van de patiëntenkamers.

Prijs voor deelname 2 dagen per persoon 695,- ex btw.

Dag 1 Medische ruimte NEN1010

 1. Definities
 2. Risicoanalyse:
 • Potentiaalversleping
 • Lekstromen
 • EMC aspecten
 • Statische elektriciteit
 • Aanraakspanningen
 • Continuïteit
 • Kwaliteit
 • Omgevingsfactoren
 1. PELV en MES (IT)ketens
 • Doel hiervan
 • Beveiliging: Patronen, Automaten, Aardlekschakelaars en
 • Isolatie impedantie bewaking

Dag 2 Medische ruimte NEN1010

 1. Op basis van de classificatie van medisch gebruikten ruimten:
 • Aanraakspanning.
 • Lekstromen
 • Vereffening
 • Geïsoleerd opgestelde delen
 • Noodstroomvoorzieningen
 1. Inspectie
 2. Inspectora
 3. Meten:
 • Lekstromen
 • Aanraakspanning
 • Impedanties
 • Laag ohmig
 • Hoog ohmig
 • Vloermeting
 • Relatieve luchtvochtigheid
 • Contactdruk van beschermingscontacten
 • Aardlekschakelaars

Aanmelden Inspectie medische ruimten

Trainings data – woensdag 7 en 14 maart 2018