Hoeveel zou je kunnen verdienen als je persluchtlekken zou kunnen zien ?

Lekken in perslucht-, gas- en vacuümsystemen zorgen voor energieverlies en downtime bij industriële installaties. Nog veel belangrijker is het financiële aspect. Perslucht is duur en lekken kunnen dan al snel heel veel geld kosten. Met de Fluke ii900 Sonic Industrial Imager zijn deze lekken gemakkelijk in beeld te brengen, ook terwijl de installatie in werking is en veel omgevingslawaai produceert.

Voorbeeld:
Door persluchtsystemen met een compressor vermogen vanaf 1 kW, periodiek te inspecteren met behulp van een ii900, kan tot 30% bespaard worden op het elektriciteitsverbruik van de compressor.

Toepassingscriteria: Ultrasoon detector ii900 sonic imager op perslucht-systeem > 1 kW.
Typerend kostenniveau: huur 1 week ii900 € 1000,-
Typerende besparing: 5–30% op elektriciteitsgebruik compressor.
Typerende terugverdientijd: 1-12 maanden.

Inspecteren
Het periodiek inspecteren van het persluchtsysteem is een economische noodzaak. De cijfers liegen er niet om, de gemiddelde lekkage van persluchtsystemen is 25% (Compressed air challenge, 2013), maar 40% is tegenwoordig zeker voor grote industriële perslucht systemen geen uitzondering. Een hoorbare kleine lekkage kan ongemerkt honderden euro’s per jaar kosten. Ruim 80% van alle lekkages is echter zo klein dat het geluid voor het menselijk oor zelfs in een rustige omgeving niet waarneembaar is. Het menselijk oor kan geluiden waarnemen tot 15 á 20 kHz en het geluid dat een persluchtlek maakt kan tot 100 kHz oplopen. De meeste lekken blijven zo dus onopgemerkt zonder hulpmiddelen.
Een ultrasone lekdetector ii900 zet ultrasoon geluid om in zichtbaar geluid zodat de inspecteur deze kan waarnemen wanneer hij persluchtleidingen inspecteert.

Voorbeeld: een ‘normale’ industriële schaal compressor heeft een capaciteit van 2.000 Nm3/u bij 7 bar. Hiervoor is gemiddeld 200 kW (vol en deellast) nodig. Stel dat dit systeem een bescheiden lekkage van 20% heeft. Bij een elektriciteitsprijs van € 0,065 per kWh kost dit ruim € 20.000 op jaarbasis. Een 1 week huur van de ii900 sonic imager meter kost ongeveer € 1.000. Op deze schaal zorgt zelfs een reductie van de lekkage met een kwart al voor een terugverdientijd van maximaal een half jaar.
Gebruikelijk is dat de lekkage tot 10% gereduceerd kan worden.