Kalibratielab

Maak kennis met het kalibratielab van Maptools!

Wij zijn uw partner voor een traceerbare kalibratie van uw meetsystemen. Hier in Molenhoek beschikken wij over over diverse kalibratoren met RVA en Ukas kalibratiecertificaten.

Hierdoor zijn we in staat om standaard traceerbare kalibratiecertificaten af te geven.

Dit traceerbaar kalibratierapport is o.a. voorzien van:

Basisgegevens – Klantgegevens, het te kalibreren meetapparaat, fabrikant, modelnummer, serienummer, etc.

Meetgegevens‎‎ –‎‎ Net als geaccrediteerde kalibraties bevat ons kalibratierapport alle ‘as-found’ en ‘pass/fail meetgegevens’. Met deze kalibratiegegevens kun je een geschiedenis van meettrends opbouwen.‎

Meetonzekerheid – Ook vereist in een geaccrediteerde kalibratie is een gecombineerde meting van de foutbronnen en herhaalbaarheid van de apparatuur tijdens een specifieke meting. Deze waarde geeft klanten aanvullende informatie bij het analyseren van de meetresultaten en meetnauwkeurigheden.‎

Dit kalibratiecertificaat is voor 95% van de gevallen afdoende voor wat onze klanten nodig hebben.

De juiste kalibratieapparatuur is essentieel, maar ook onze vakkennis en praktische ervaring met de systemen zijn belangrijk voor goed onderhoud. In onze FAQ (onderaan deze pagina) gaan we dieper op de kalibratietype’s, zowel niet geacrediteerde als geacrediteerde kalibraties.

Onze scope:

Transmille 3050A + PWR50 electrical calibrator

Parameter Jaar nauwkeurigheid Range Nauwkeurigheid
DC Voltage Best 1 Year Total Accuracy 0 – ±1000V ± 50 ppm
DC Stroom Best 1 Year Total Accuracy 0 – ±22A ± 100 ppm
AC Voltage Best 1 Year Total Accuracy 20mV – 1000V, 10Hz to 100kHz *
AC Stroom Best 1 Year Total Accuracy 20uA – 22A, 10Hz to 10kHz 0,07 %
Weerstand Best 1 Year Total Accuracy 0 Ohms – 100 MOhms 60 ppm
Capaciteit Best 1 Year Total Accuracy 10nF – 1uF 0,25%
Frequentie Best 1 Year Total Accuracy 1Hz – 10MHz 20ppm
Temperature Best 1 Year Total Accuracy Themokoppels 10uV°C ± 0,09°C

*note AC nauwkeurigheid hangt af van frenquentie en range instelling.

Optie voor grotere stromen EA002**

 Parameter Jaar nauwkeurigheid Range Nauwkeurigheid
Stroom DC – 400 Hz Beste 1 Year Totaal Accuracy 0 – ± 1100 A 0,49 % + 0,44 A
Fase hoek 0 – 359,9 0,1 + 6uS

3050 kalibrators corrigeren automatisch eventuele fouten in de fase die worden veroorzaakt door inductieve belasting, bijvoorbeeld bij gebruik van de klemspoeladapter**

Transmille 3200B + AUTOLOOP* + EXT HV

Autoloop is een automatische loop impedantie correctie om de nauwkeuringheid te verbeteren*

Parameter Jaar nauwkeurigheid Range Nauwkeurigheid
RPE weerstand Best 1 Year Accuracy 0.2Ω – 1kΩ 1%
RPE stroom Best 1 Year Accuracy 0 – 320mA 1,3%
AC Voltage Best 1 Year Accuracy 100V – 400V 0,2%
LOOP weerstand Best 1 Year Accuracy 3mA – 3A 1,2%
PAT RPE Best 1 Year Accuracy 0.05Ω – 1kΩ 0,5%
PAT RPE stroom Best 1 Year Accuracy 100mA – 30A 1,5%
PAT Isolatie Best 1 Year Accuracy 0Ω – 2GΩ 0,3%
PAT Lekstroom Best 1 Year Accuracy 2mA – 7.7mA 1,5%
PAT Lekspanning Best 1 Year Accuracy 100V – 300V 1,5%
Hoge spanning 1Gohm tot 1TOhm (max 15KV) 1,5% ± Rcal

Infrarood Kalibratie

Specs

Temperture Range: 50 – 350 °C

Accuracy: +/- 0.5 °C at 100 °C +/- 1.2 °C at 350 °C

Stability: +/- 0.1 °C at 100 °C +/- 0.2 °C at 350 °C

Display step size: 0.1 °C

Emission ration measurement area: 0,95

Emission area Ø: 57 mm

 

 

Calibrator Rotronic Hygrogen 1
Referentiemeter is een Rotronic HygroLog HL-NT3-D

Nauwkeurigheid en het bereik van onze kalibratie opstelling voor temperatuur en RV.
Temperatuur ca 5 tot 50°C (instelbereik van de Hygrogen) met een nauwkeurigheid van +/-0,3°C
Luchtvochtigheid ca 5 tot 95%RV (instelbereik van de Hygrogen) met een nauwkeurigheid van +/- 1,5%RV

Waarom?

Betrouwbaarheid en herleidbaarheid zijn twee belangrijke punten bij het gebruik van uw meetinstrumenten, want op basis van de meetresultaten worden conclusies getrokken die vergaande consequenties kunnen hebben. Door de units regelmatig te laten kalibreren heeft u zekerheid en verhoogt u de algehele accuraatheid van de meetinstrumenten; een eventuele afwijking kan preventief of correctief worden gejusteerd. Het meetrapport, herleidbaar naar (inter)nationale standaarden, is voorzien van de meetwaarden.

Hoe vaak moet u instrumenten kalibreren?

Het is niet verplicht om  meetapparatuur 1 keer per jaar te kalibreren.

Heb je in je kwaliteitshandboek opgenomen dat jouw meetapparatuur 1 maal per jaar gekalibreerd moet worden dan uiteraard wel. Als je op het meetinstrument aangeeft dat het voor indicatieve doeleiden gebruikt wordt dan weer niet.

ISO17025:2018 Sectie: 7.8.4.3: Geeft het volgende aan.

Een kalibratiecertificaat of -label mag geen aanbeveling van de calibratie interval bevatten. Tenzij dit met de klant is overeen is gekomen.

Calibration-interval-analysis-ILAC-G24-2007-guidelines-for-the-determination-of-calibration-intervals-of-measuring-instruments

Voldoet het kalibratiecertificaat dat MapTools afgeeft voor SCIOS (scope 8,10,12) keuringen?

Ja en Nee, MapTools geeft een traceerbaar kalibratiecertificaat af die voor SCIOS scopes voldoende is. Nee omdat vanaf 1 juli 2022 staat in de SCIOS TD 17 dat de kalibratie organisatie ISO9001 gecertificeerd moet zijn. ISO9001 zegt niets over de kwaliteit van de kalibratie gevolgde procedures etc. Wij volgen de ISO17025 norm daar waar van toepassing.

We kunnen je toch snel helpen. Met DIY Do It Yourself kalibratie. Hoe gaat dat in zijn werk. Je huurt bij ons een onder accreditatie (RVA. DAKKS of UKAS) traceable gecertificeerde kalibrator en voert de kalibratie als bedrijf zelf uit. Nergens staat je zelf geen kalibratie mag uitvoeren op je eigen apparatuur. Wat krijg je geleverd een huur kalibrator, gevalideerde procedures die van toepassing zijn op meetapparatuur die je wilt kalibreren, software om certificaat te maken en ruime ondersteuning.

Meer weten bel ons 024-3483225

Voldoet het kalibratiecertificaat dat MapTools afgeeft voor InstallQ?

Ja, MapTools geeft een traceerbaar kalibratiecertificaat af die voor InstallQ voldoende is.

Een RvA kalibratiecertificaat op mijn meter, kan dat?

RvA geaccrediteerde organisaties kunnen een RvA kalibratiecertificaat afgeven, voorwaarde is wel dat de kalibratieapparatuur/grootheden die binnen de scope vallen van deze organisatie zijn. Dit certificaat voldoet dan aan de eisen uit de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

MapTools BV heeft geen accreditatie maar kan die wel voor u regelen. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met o.a. GMC Instruments.

Wat is een niet-geaccrediteerde kalibratie (traceerbaar kalibratiecertificaat)?

Een niet-geaccrediteerde kalibratie wordt ook wel een commerciële kalibratie, standaardkalibratie of RVA, UKAS, DaKKS Traceable-kalibratie genoemd. Dit zijn de basiskalibraties die bij de meeste bekend zijn. De kalibratie wordt uitgevoerd met specifieke kalibratieprocedures volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem van het kalibratielaboratorium. Het afgegeven kalibratiecertificaat bevat de basisinformatie over de beschrijving van de apparatuur voor het te kalibreren artikel, zoals fabrikant, modelnummer en serienummer, de data van de kalibratie, de volgende vervaldatums van de kalibratie, de omgevingsomstandigheden tijdens de kalibratie en waarschijnlijk een ‘pass/fail’ of ‘intolerantie/out-of-toleranceaanduiding’.‎

‎Het certificaat omvat ook de apparatuur die door de kalibratieprovider wordt gebruikt om de kalibratie uit te voeren voor standaardtraceerbaarheid en de juiste technische of kwaliteitshandtekeningen voor autorisatie.‎

Wat is een geaccrediteerde kalibratie?

‎Naast alle informatie op het certificaat voor niet-geaccrediteerde kalibraties, moeten geaccrediteerde kalibraties voldoen aan aanvullende, specifieke eisen die voldoen aan de internationale ISO/IEC 17025-norm.

Deze omvatten:‎

Meetgegevens‎‎ –‎‎ Geaccrediteerde kalibraties bevatten alle ‘as-found’ en ‘as-left’ meetgegevens voor hun kalibraties. Het hebben van de kalibratiegegevens kan klanten een geschiedenis van meettrends voor elk apparaat bieden.‎
Waarden voor meetonzekerheid‎‎ –‎‎ Meetonzekerheid is een gecombineerde meting van de foutbronnen en herhaalbaarheid van de apparatuur tijdens een specifieke meting. Deze waarde geeft klanten aanvullende informatie bij het analyseren van de meetresultaten en meetnauwkeurigheden.‎
Accreditatielogo‎‎ –‎‎ Het accreditatielogo toont de accreditatie-instantie waar het laboratorium door is geaccrediteerd en bevat het accreditatienummer van het laboratorium. Dit logo bewijst dat de kalibratieprovider heeft voldaan aan de ISO/IEC 17025-richtlijnen en de bevoegdheid heeft om de vereiste metingen naar behoren uit te voeren.‎

‎Tijdens de geaccrediteerde kalibratie moeten technici naar behoren gevalideerde kalibratieprocedures gebruiken en de normen gebruiken die zijn vermeld op hun ‘Scope of Accreditation’, die meestal de meest nauwkeurige normen binnen het laboratorium zijn.‎

‎Een geaccrediteerde kalibratie volgens de eisen van ISO/IEC 17025 wordt internationaal erkend en wordt beschouwd als het hoogste kalibratieniveau dat een kalibratielaboratorium kan bieden.

‎Meer achtergrondinformatie over geaccrediteerde kalibratielaboratoria.

Alle kalibratielaboratoria kunnen niet-geaccrediteerde kalibraties uitvoeren, maar geaccrediteerde kalibraties kunnen alleen worden uitgevoerd door kalibratielaboratoria die zijn geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17025-norm door een erkende accreditatie-instantie. De accreditatie-instantie controleert regelmatig het laboratorium en zijn kwaliteitsprocessen om ervoor te zorgen dat het laboratorium de vereisten van het managementsysteem voor de werking van het kalibratielaboratorium volgt.‎

‎De technische bekwaamheid van het laboratorium om de specifieke kalibraties uit te voeren wordt bepaald door de meetcapaciteiten binnen het laboratorium te observeren, de gerapporteerde meetonzekerheidswaarden te verifiëren en hun meetresultaten te vergelijken met andere geaccrediteerde laboratoria door middel van bekwaamheidstests.‎

‎Geaccrediteerde laboratoria leveren het bewijs dat ze over de structuur, competentie, middelen en integriteit beschikken om consistent nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen.

Wat is de verantwoordelijkheid van de klant‎?

‎Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om het type kalibratie dat nodig is voor hun organisatie te begrijpen en de juiste bepaling te maken. Dus hoe bepaal je welke soort kalibratieservice je nodig hebt?‎

‎Het eerste dat moet worden overwogen is of er wettelijke eisen zijn die het vereiste kalibratieniveau bepalen. Sommige industrieën hebben voorschriften die geaccrediteerde kalibraties voor hun apparatuur vereisen. De klanten van een organisatie kunnen ook de soorten services dicteren die nodig zijn.‎

‎Anders moet de beslissing voor de juiste service worden gebaseerd op de manier waarop de apparatuur wordt gebruikt. Als de apparatuur wordt gebruikt in een omgeving met een laag risico waar er grote specificaties zijn of alleen een pass/fail-criterium is vereist, dan is een niet-erkende kalibratie waarschijnlijk voldoende.‎

‎Apparatuur die wordt gebruikt voor kritieke toepassingen of die binnen een organisatie wordt gebruikt om andere apparatuur te testen of te kalibreren, moet een geaccrediteerde kalibratie hebben uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een set gageblokken wordt gebruikt om uw micrometers of remklauwen in eigen huis te kalibreren of als een koppelkalibrator wordt gebruikt om momentsleutels vóór elke shift te verifiëren, moeten de kalibraties voor die items worden geaccrediteerd.‎

‎Als een geaccrediteerde kalibratie vereist is, is het belangrijk om te controleren of de apparatuur is opgenomen in de ‘Scope of Accreditation’ van het kalibratielaboratorium. De Scope of Accreditation is een document dat wordt afgegeven voor elk geaccrediteerd laboratorium dat de technische parameters, meetbereiken en beste meetonzekerheidswaarden toont waarvoor het is geaccrediteerd. ‎

‎Kalibratielaboratoria kunnen zelden geaccrediteerde kalibraties uitvoeren in alle kalibratiedisciplines. Daarom kan het, zelfs als een laboratorium is geaccrediteerd, mogelijk niet in staat zijn om de geaccrediteerde kalibraties uit te voeren voor de apparatuur of meetparameters die u nodig heeft.‎