Toepassings advies NEN3140 apparaten testen

Door middel van deze syllabus willen wij de NEN 3140 met betrekking tot de elektrische verplaatsbare arbeidsmiddelen praktisch samenvatten en, indien mogelijk, op- en aanmerkingen geven. Tevens zullen wij ons standpunt geven ten aanzien van diverse discussiepunten om middels adviezen de norm praktisch uitvoerbaar te maken.
Deze gids is met name bedoeld om meettechnieken nader toe te lichten. Om het verhaal compleet te maken, worden ook enkele organisatorische maatregelen besproken (voor meer informatie over opleidingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, verwijzen wij u graag door naar opleidingsinstituten en adviesbureaus).
Aan het eind van deze inleiding willen wij nadrukkelijk stellen dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de inhoud van deze tekst. De adviezen en praktische tips zijn puur informatief.