Leveren uw zonnepanelen wel wat de fabrikant belooft ?

Zonnepaneel systeemprestaties bepalen volgens – IEC 62446-2:

Wij kunnen u van dienst zijn met de analyse van systeemprestaties van uw zonnepark. Een belangrijke meting voor de ROI (Return of Investment) is de nul meting om te zien of de zonnepanelen doen wat de fabrikant belooft. Ook om uw zonnepark op top conditie te houden en dus uw investering, is het belangrijk om de systeemprestaties regelmatig te bepalen en te beoordelen.

Verhuur van de GMV PV1500 met meestal daaraan gekoppeld het uitvoeren van de metingen ter plaatse middels onze samenwerkings partners.

De PV 1500 is uniek door de volgende eigenschappen:

  • Zeer hoge meetsnelheid (ms), deze is zeer belangrijk om een goede nauwkeurige IV curve te verkrijgen.
  • De evaluatie na de meting. Met indicatoren waarom de prestatie mogelijk niet gehaald worden. Zie onderstaand rapport voorbeeld.

In de handleiding, en onderstaande links kun je diep op de materie ingaan.

 

Samenwerkingspartners:

Brandenburg Inspectie

RtB Systems

 

In het bovenstaande certificaat ziet u duidelijk wat de werkelijk gemeten waarden zijn (Actual), en hoe de tester dit heeft teruggerekend naar de Standard Test Condition waarden. Daarnaast kan er ook een analyse gemaakt worden waarbij er aanbevelingen gedaan worden om de resultaten beter te krijgen, of een verklaring waarom bepaalde waarden afwijken.

Voorbeeld eavaluatie met fout constatering

Evaluation:
——————–
Measured peak power below expected value!
The measured peak power is between 15890,3WP and 17563,0Wp.
Possible reasons:
> connectors faulty (corrosion, wrong mounting)
> cable diameter too small (cable broken, animal bite)
> module defective (junction box, cells, soldering)
Irradiance 729W/m2 sufficient for an estimation!
Measured module temperature largely equates to the expected!
I-V-curve shows discontinuity at
U=1097,90V U=1115,56V
Possible reasons:
> irradiance varies during measurement
> inhomogenoeuos generator (some modules/cells do not work properly)

Wat wordt er zoals gemeten volgens de IEC 62446-2:

  • I-V Curve-tracing en softwareanalyse
  • Bestraling, temperatuur,paneel temparatuur, kanteling, etc.

Vastleggen van meetwaarden van de karakteristieke curve in, evenals klant- en modulegegevens van de PROFITEST PV 1500
Grafische weergave van de karakteristieke IU-curve
– Met berekend maximaal vermogenspunt MPP (Pmax)
– Vergelijking met de vermogenscurve
– Vergelijking met de TRMS-curve
– Vergelijking met de STC curve
– Karakteristieke IU-curve met weergave van de meetpunten
Directe vergelijking van meetwaarden met waarden verkregen onder STC en waarden voor de referentiemodule

GMC PV1500

Eigen gepatenteerde berekeningsmethoden maken een snelle evaluatie van het piekvermogen en de interne serieweerstand mogelijk (van één enkele IV-curvemeting).

De GMC PV1500 werkt met een capacitieve belasting. Vooruitgang: de IV-curve meting is snel (voor bijvoorbeeld 50ms voor één module) en soepel: de methode vermijdt spannings- of stroomsprongen en maakt het zelfs geschikt voor dunne film of modules met hoge capaciteit.

We gebruiken stralingsreferenties die vergelijkbaar zijn met een module (zonneglas, EVA, cel). Daarom ligt hun optische en spectrale gedrag zeer dicht bij de geteste module, de basis voor de beste resultaten

De bekabelde verbinding van de sensoren (echte real-time data) voorkomt nauwkeurigheidsproblemen als gevolg van tijdverschuiving of onvoldoende gegevensdichtheid (de bestralingssterkte varieert in werkelijkheid aanzienlijk binnen milliseconden). Kabelverlengingen zijn aanwezig.

Lange testkabels (standaard 10 m) in vierdraadsverbinding bieden maximale flexibiliteit met behoud van hoge nauwkeurigheid: de kabels kunnen worden vervangen door kortere of langere zonder dat er veranderingen aan het instrument nodig zijn
gratis software: de klant mag de standaard pc-software gratis downloaden en evalueren.