Training Nen-EN50110- NEN3140

NEN3140 – Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties

voor leidinggevenden. Opzetten van beleid.

Inleiding

Veilig en gezond werken vraagt om kennis van veiligheidseisen en werkmethoden.

Om vaardigheden in het gericht toepassen van de juiste maat­regelen en beschermingsmiddelen. Maar vooral ook om inzicht en bewustzijn van verantwoordelijk-heden met betrekking tot veilig­heid. Risico’s inschatten, gevaren herkennen en zorgvuldig handelen. MapTools kan u helpen om veilig en gezond werken binnen uw organisatie tot ontwikkeling te brengen.

Met advies dat is afgestemd op uw dagelijkse bedrijfssituatie en met een pakket praktijkgerichte trainingen voor uitvoerenden en leiding­gevenden.

Vooropleiding en doelgroep

MTS elektrotechniek of gelijkwaardig. Deze training is bestemd voor alle managers, hoofd technische diensten gebouwbeheerders die leiding geven aan medewerkers die werkzaamheden verrichten aan – of gebruikmaken van een elektrische installatie, elektrische werktuigen en/of handgereedschappen. De opleiding is zeer geschikt voor ondernemingen die de norm willen implementeren voordat uitvoerende medewerkers inhoudelijk worden geïnstrueerd over de specifieke risico’s van elektrotechnische aard binnen hun werkveld.

NEN EN 50110 – NEN3140 is door de arbeidsinspectie aangewezen als de norm om te voldoen aan de arbo-regelgeveing. De norm beschrijft voornamelijk eisen van organisatorische aard die verplicht geïmplementeerd moeten worden in de wijze van bedrijfsvoering.

Doel

Het inzicht bijbrengen van de wijze waarop NEN EN 50110 – NEN3140 conform de arbo-regelgeving geïmplementeerd moet worden binnen een onderneming.

Inhoud

 • Relatie Arbo-wet, Arbo-besluit, EN 50110 en NEN3140.
 •  Aanwijzingsbeleid opzetten, aanwijzingen opstellen voor eigen medewerkers en derden.
 •  Aanstellen van werk- en installatieverantwoordelijken
 • Bekwaamheidseisen voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden verrichten en de periodieke instructie (afstemmen van inhoud, opleidingsfrequentie, doel instructie).
 • Opdrachten- en werkprocedures ontwikkelen voor werkzaamheden met elektrotechnische risico’s en het toezicht hierop houden
 • Eisen aan elektrotechnische ruimten.
 • Het verstrekken van passende en veilige beschermingsmiddelen aan medewerkers die werkzaamheden verrichten waar E-risico’s een rol spelen.
 • Gevaren van elektriciteit.
 • Het verstrekken van passende en veilige gereedschappen en meetapparatuur; wat is passend, wat is veilig, wat hebben we nodig?
 • Inspectiebeleid van vaste elektrische installaties (verplichtingen en organisatorische inhoud)
 • Inspectiebeleid van elektrische arbeidsmiddelen. (verplichtingen en organisatorische inhoud

Uitvoering

Eendaagse training. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van het onderwijsleergesprek hierbij worden de deelnemers actief betrokken. De deelnemer ontvangt een hand-out van de presentatie die aangevuld is met stukken tekst en afbeeldingen. Tijdens de uitvoering worden ook video fragmenten getoond ter ondersteuning.

Groepsgrootte

Voor een optimaal leerproces is de groepsgrootte  maximaal 12 deelnemers.

Evaluatie

De deelnemers ontvangen een getuigschrift op basis van het bij wonen. Eventueel kan een certificaat worden afgegeven na het behalen van een voldoen voor een toets.