7. Eisen aan kalibratie-instellingen
Kalibratie-instellingen voldoen aan de volgende eis:
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie voor kalibratie van meetmiddelen in dit document;
• NEN-EN-ISO 9001 certificatie voor kalibratie van meetmiddelen in dit document.

In deze TD wordt de indruk gewekt dat als je niet aan ISO9001 voldoet je als kalibrerende firma niet competent bent om op juiste wijze een calibratie uit te voeren. Deze indrukken opwekken is gewoon fout en onacceptabel.
Voor de goede orde ISO9001 is een kwaliteitsmanagement systeem om klant tevredenheid te verhogen. Met name bedoeld voor grotere organisaties. Denk aan organisaties vanaf 5 personen met diverse management lagen.

ISO 9001 is over het algemeen een 100% vrijwillige norm die een organisatie zichzelf oplegt; klanten van inspectiebedrijven (dus mensen/ bedrijven met inspectieobjecten) zouden theoretisch om een ISO 9001-certificaat kunnen vragen, maar bij SCIOS-inspecties zal daar in 99,99% van de gevallen geen sprake van zijn.
En schemabeheerders kunnen het dus ook eisen (SCIOS doet dat dus); dat is niet gebruikelijk. Sterker nog: ik ken zo geen ander managementsysteemschema die dat ook eist (de Regeling BMI deed dat in het verleden, maar die hebben dat ong. 10 jaar geleden laten vallen) . Maar ik ken natuurlijk niet alle schema’s. Wat dat betreft zijn de SCIOS-normen een vreemde eend in de bijt. Ik kan me voorstellen dat je dat stoort, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een instelling c.q. instituut vanuit zijn ivoren toren beleid doordrukt, zonder zich af te vragen wat hiervan de meerwaarde is.

Ik zeg niet dat ISO 9001 geen meerwaarde kan hebben; dat kan het wel, maar ik merk in de praktijk dat kleine(re) bedrijven zich moeilijk kunnen vereenzelvigen met zaken die binnen de ISO 9001 worden gevraagd (het is te ver van hun bed). Dat legt een behoorlijke, zo niet te grote, belasting op deze bedrijven.
De vraag is of dat terecht is dat deze eis wordt gesteld aan kleine(re) bedrijven; ik vind van niet. Het leidt alleen maar tot onnodige ballast die niets toevoegt
Certificerende instanties * kunnen daar anders over denken, omdat die er financieel belang bij hebben dat er binnen een norm meer gecontroleerd moet worden (want er moeten dan meer uren gemaakt worden = omzet).

* Diverse gecertificeerde kalibratiebedrijven zitten in het college van deskundigen. En hebben een financieel belang.

Zover ik weet worden er in de ISO 17025-1 geen eisen gesteld aan de schemabeheerder. Dus ook niet aan SCIOS.
Van het feit dat SCIOS zelf niet het goede voorbeeld geeft, kun je van alles van vinden, maar nergens staat vlgs. mij dat SCIOS formeel moet voldoen aan ISO 17025-1 hoofdstuk 10, artikel 10.1, lid a of b. Of ik moet iets over het hoofd zien. Het zou wel netjes zijn natuurlijk als ze dat van betrokkenen in het schema (b.v. kalibratie-instellingen) eisen, dat ze dan zelf het goede voorbeeld geven ;>))

8. Eisen aan het kalibratiecertificaat

12. ISO 9001 certificaatnummer met einddatum geldigheid alsmede de naam van de certificatie instelling die het certificaat heeft uitgereikt.

Hun redenatie is gewoon fout in deze … (opmerking van een Organisatieadviseur: ik loop al behoorlijk lang mee in al die certificeringen ….. ik vind dat SCIOS hier de plank mis slaat …. zeker met die T018 van de RvA in het achterhoofd (die ondersteunt mijn visie) …. ik noem dat eigenwijs van SCIOS)

Nergens in de ISO9001 staat waar je een calibratie certificaat aan moet voldoen. Wat in 12 geëist wordt is een eigen bedenksel. Het staat haaks op wat de RVA stelt in document (RVA2012- Acceptabele herleidbaarheid) Hoofdstuk 3.2 hoofdstuk 1 en 2:

1 Meet- en kalibratielaboratoria die zijn geaccrediteerd door een kalibratie-organisatie mogen naast de desbetreffende certificaten ook bedrijfseigen certificaten afgeven; dus zonder het logo/merk van de kalibratie-organisatie. Met nadruk wordt er op gewezen dat dergelijke bedrijfscertificaten niet worden geaccepteerd als bewijs van herleidbaarheid.

2 In de praktijk komen ook kalibratie-certificaten voor die niet onder accreditatie maar onder (ISO 9001) certificatie worden afgegeven. Deze certificaten worden niet geaccepteerd als bewijs van herleidbaarheid. Ook niet als hierop het merk van de accreditatieorganisatie is gebruikt, gekoppeld aan het merk van de certificatie-instelling. Dit gebruik van het ISO 9001 certificatiemerk is zelfs in strijd met de accreditatienorm

10. Controle van thermografische camera’s

Onze zienswijze:

Dit staat haaks op de door SCIOS bedachte eis hoofdstuk 7. Komt zeker niet professioneel over.