Thema/Trainings dag Inspectie Medische Ruimten volgens de nieuwe norm medio oktober 2014

Medische veiligheid volgens de nieuwe norm

Per september 2005 is de oude norm voor de inspectie medische ruimten NEN 3134 vervangen door de deel 710 van de NEN 1010. Hiermee is, de voornamelijk Nederlandse georiënteerde norm komen te vervallen. Voor de onderlinge afstemming met de andere lidstaten van Europa zijn er een aantal compromissen gesloten die zowel in ons voordeel als in ons nadeel zijn uitgevallen.

De elektrotechnische installatie branche en de gezondheidsinstellingen moeten nu deze nieuwe regelgeving voor de inspectie medische ruimten gaan implementeren in hun installaties. Hierbij is veel kennis en inzicht nodig om deze hoogwaardige installaties te ontwerpen, te realiseren, te onderhouden en te beheren.

Een belangrijke wijziging is het gebruik van de MES-keten met isolatiewachter in klasse 2 en 3 ruimten. Deze ketens alarmeren bij te grote lekstromen!
Voor Nederland is de vereenvoudiging dat bepaalde apparatuur achter een aardlekbeveiliging mag. Dit geldt ook voor de potentiaalvereffening in klasse 1 ruimten. Een verzwaring is ook dat een deel van de verlichting achter een noodstroomvoorziening moet.

Een goede installatie voldoet aan de norm en de omgevingsomstandigheden, maatwerk dus daar waar het gaat om uitrustingsniveau en signaleringen. Vooral dit laatste kan leiden tot ongewenste onrust waar een medisch team niet op staat te wachten. Daarom zal deze training over inspectie medische ruimten hier extra aandacht aan besteden.

Dag programma duur van 8:30 tot ongeveer 17:00. Aanvang presentatie’s zal ongeveer 9:00 zijn.

Inhoud van de dag en de sylabus met zeer veel informatie.

1. Relatie met de NEN 1010
2. Definities
3. Risicoanalyse:
• Potentiaalversleping
• Lekstromen
• EMC aspecten
• Statische elektriciteit
• Aanraakspanningen
• Continuïteit
• Kwaliteit
• Omgevingsfactoren
4. PELV en MES ketens
• Doel hiervan
• Beveiliging: Patronen, Automaten, Aardlekschakelaars en
• Isolatie impedantie bewaking
5. Op basis van de classificatie van medisch gebruikten ruimten:
• Aanraakspanning.
• Lekstromen
• Vereffening
• Geïsoleerd opgestelde delen
• Noodstroomvoorzieningen
6. Ontwerpen
7. Inspectie medische ruimten
8. Meten:

• Lekstromen
• Aanraakspanning
• Impedanties
• Laag ohmig
• Hoog ohmig
• Vloermeting
• Relatieve luchtvochtigheid
• Contactdruk van beschermingscontacten
• Aardlekschakelaars

Inschrijven